Generalny wykonawca: Budimex
Inwestor:                           PWSIiP
Rozpoczęcie budowy:     2011
Zakończenie budowy:     2012