Genralny wykonawca: Waryński Grupa Holdingowa
Rozpoczęcie budowy:2015
Zakończenie budowy:2016