Generalny wykonawca: Pekabex
Inwestor:                           TPS Sp. z o.o.
Rozpoczęcie budowy:     2010
Zakończenie budowy:     2017