Generalny wykonawca: ARC – 2
Inwestor: ARC – 2
Rok:2006