Genralny wykonawca: Budimex Warszawa i Mostostal Kraków
Rozpoczęcie budowy:2013
Zakończenie budowy:2016